LEDELSE

Direktion

CEO

Annelise Arboe Sommer

aas@umove.dk

COO

Tim Valbøll

tva@umove.dk

CFO

Ole Steensbro

os@umove.dk

DRIFTSLEDELSE UMOVE

CHRO

Yvonne Evers

ye@umove.dk

REGIONSCHEF VEST, HORSENS

Johnny Bek

jbe@umove.dk

REGIONSCHEF ØST & MOBILISERINGS ANSVARLIG, BAGSVÆRD

Kim Høy Koefoed-Larsen

kkl@umove.dk