LEDELSE

Direktion

CEO Umove Annelise

CEO

Annelise Arboe Sommer

aas@umove.dk

COO Umove Tim

COO

Tim Valbøll

tva@umove.dk

CFO Umove Ole

CFO

Ole Steensbro

os@umove.dk

DRIFTSLEDELSE UMOVE

Regionschef Vest Horsens Michael

REGIONSCHEF VEST, HORSENS

Michael Stisen

mst@umove.dk

Regionschef øst bagsværd Kim

REGIONSCHEF ØST, BAGSVÆRD

Kim Kofoed Larsen

kkl@umove.dk