OM OS

Hvem er vi?

Umove er Danmarks største privatejede operatør i den kollektive trafik. Umove blev stiftet i 2013, og med knap 1600 medarbejdere og 650 busser er vi en af landets største operatører. Vi er et ungt, men erfarent selskab.

Umove startede ud med opkøbet af Fjordbus A/S, De Hvide Busser A/S og senere Thykjær A/S. I 2018 kom også De Blaa Busser fra Skive egnen med ombord. Umove er gået fra ingenting til landets største private operatørvirksomhed på få år.

Selskabet er vokset igennem udbud over hele landet siden 2015, da der kom nye kontrakter til hovedstadsområdet. Infrastrukturfonden CUBE overtog aktiemajoriteten i Umove i 2017, hvilket ikke mindst gav selskabet adgang til ny kapital og ledelsesressourcer, men det gav også adgang til et internationalt samarbejde og erfaringer hos de søsterselskaber, som CUBE har investeret i.

Vores kundetilfredshed skal være i top. Vores medarbejdere er veluddannede og bakkes op af en handlekraftig driftsledelse. Vi sørger for, at køretøjerne repræsenterer den seneste udvikling på miljøområdet, kundeinformation, aircondition osv.

Vision, Mission & Værdier

Mission

”Vi vil være Danmarks bedste operatør i kollektiv trafik”

Vision

”Vi bidrager til en bedre fremtid gennem bæredygtige mobilitetsløsninger”

Vores værdier

Ordentlighed

Vi udviser tillid og respekt ved at have en adfærd, hvor vi gør som vi siger med fokus på at styrke fællesskabet.

Handlekraft

Vi går forrest og inspirerer hinanden ved at træffe de nødvendige beslutninger hver dag.

Købmandskab

Vi eksekverer ambitiøse mål ved at forstå kundernes behov, udnytte mulighederne i markedet, og sikre en sund forretningsdrift.

Ejerskab

Vi tager ansvar for opgaver, kolleger, miljø og samfund ved at agere ud fra et lønsomt helhedsperspektiv.

Alt starter med medarbejderne

Hos Umove gør vi meget ud af vores rekruttering og medarbejderudvikling. Vi ansætter ikke hvem som helst i virksomheden. Til gengæld kan alle medarbejdere hos Umove regne med at have virksomhedens støtte, både i hverdagens arbejde, men også til udvikling og uddannelse. Det skaber en tryghed i det kollegiale miljø og en stolthed over at vide, at man er valgt aktivt af virksomheden. Vi gør det endvidere klart for alle medarbejdere, hvad vi forventer af dem.

Vi forklarer nøje gennem introduktion, personalehåndbog og den daglige dialog på arbejdspladsen hvordan vi forventer, at medarbejderen optræder over for vores kunder og passagerer. Til gengæld er virksomheden fleksibel og imødekommende over for medarbejdernes individuelle behov. Uanset om der er tale om unge familier med børn eller ældre på vej mod efterløns- og pensionsalderen.

Vi vil være den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere, og derfor værdsætter vi især de kollegaer, der gør en særlig indsats i det daglige. Samtidig har vi fuld tillid til alle vores medarbejdere og forventer, at de træffer de nødvendige beslutninger, når de møder vores passagerer.

Alle vores medarbejdere har attraktive og ordnede forhold dækket af gældende overenskomster.

Vi tænker på miljøet

Hos Umove er vi miljøbevidste, og vi har en ægte interesse i at køre grønt. Elbusserne er godt for miljøet og chaufførens arbejdsmiljø. Derudover har de en mere smidig fremdrift samt et lavere støjniveau. Umove inviterer til samarbejde med medarbejderne, samt samarbejdspartnere, om et grønnere miljø.

Umove har implementeret en omfattende ESG (Environment, Social, Governance) politik som sætter mål for vores aktiviteter og fastlægger politikker for vores daglige adfærd. ESG-politikken, evalueres årligt og rapporteres til GRESB (Globalt Evalueringsinstitut).

Umove er ISO 14001 certificeret for alle funktioner. Certificeringen sikrer, at vi systematisk overvåger vores processer og procedurer, og stiller store krav til nødvendig systematik og præcision i både opfølgning, læring og kommunikation.

I 2018 deltog Umove med tilbud på både Tog- og letbanedrift, og vi er indstillede på at gøre os gældende på alle områder, hvor vores kompetencer og erfaringer kan gøres nyttige. Vi har vist, at vi tør gå foran, når det gælder indførelsen af ny miljøteknologi. I de senere år har vi udviklet FMS-teknologi til vores køretøjer, har forsynet den første danske by med fuld el-busdrift og leveret biogasbusser og biobrændstof til adskillige områder i landet.

Derudover vandt Umove i 2018 udbuddet for elbusser i Roskilde Kommune. Roskilde er den første kommune i Danmark, som har valgt at lade alle interne kommunale buslinjer betjene 100 pct. af elbusser. I Roskilde by indsatte kommunen i samarbejde med Trafikselskabet Movia elbusser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har fuld beslutningsret over. Tilsammen omfatter det ca. 2,8 mio. passagerer årligt.

Vi arbejder ikke kun på at forbedre det generelle miljø men også arbejdsmiljøet. Umove har ligeledes meget fokus på sikkerhed og har foruden APV rapportering, et særskilt fokus på uheld og ulykker. Vores mål er at reducere arbejdsskaderne med 50 % indenfor 5 år. Der arbejdes løbende med, at begrænse skader og uheld og udviklingen kommunikeres til alle medarbejdergrupper.